अन्नाचा कण आणि आनंदाचा क्षण!!!
लहानपणी शाळे मधे
एकच ड्रेस असायचा……
खाकी चड्डी पांढरा सदरा प्रत्येकाच्या अंगावर दिसायचा…
👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦
पायात चप्पल असणं
ही लक्झरी असायची……
गावात एखाद्या कडेच
“बाटाची”चप्पल दिसायची!
👡👡

रेशनच्या दुकानावर
लोकं चकरा मारायचे…..🏃🏼🏃🏿
तेव्हा कुठं वायरच्या पिशवीत किलोभर साखर आणायचे !🚶

वरच्या वर्गात जाताना
पुस्तक जुनेच असायचे 📓
शुभंकरोती आणि बे एक बे मात्र पोरं घरोघरी म्हणायचे !😲🙏

सडा, सारवण, धुणं, भांडी
बायकांना तर आरामच नव्हता😰
ज्याच्याकडे ‘ पाणी तापवायचा बंब ‘तोच सगळ्यात श्रीमंत होता !🤓

दिवाळीच्या फराळाला
सर्वांनी एकत्र बसायचं
खोबर्याच्या तेला मधे
वासाच तेल असायचं !!😙
कुठला मोती साबण
अन कशाची काजू कतली 🍕
माया, प्रेम एवढं होतं की
गोड लागायची वातड चकली !!🤗

भात, पोळी , गोडधोड
सणासुदिलाच व्हायचे
पाहुण्याला गरम आणि
घरच्याला गार पोळी वाढायचे !😌

पिझ्झा , बर्गर , न्यूडल्स आजकाल रूटीन असतं🍵🍝🍲
गरीबीला लपवणं
फारच कठिण असतं

स्वयंपाक घरात आता भरपूर
किराणा भरलेला असतो 🍎🍇🍌
खाऊ घालायची वासनाच नाही
म्हणून लोणच्याला भुरा येतो?

हल्ली आता प्रत्येकाच्ं
पैकेज फक्त मोठ्ठ असतं 💰
दिवाळीच्या दिवशी सुद्धा
पॉश घर “भकास ” वाटतं ?🏠

का बरे पहिल्यासारखे
पाहुणे आता येत नाहीत?🤔
हसण्याचे आणि खिदळण्याचे आवाज कानावर येत नाहीत?
😉😆😅😂?🗣

काय तर म्हणे आम्ही आता
हाय फाय झालो !
चार पैसे आल्यामूळे, खरंतर
सगळेच पुरते वाया गेलो !!

कशामुळे घात झाला
काहीच का कळंत नाही ?
एवढं मात्र खरं की
पहिल्यासारखं
सुख आता अजिबात मिळत नाही !?😪

प्रगती झाली की अधोगती ?
काहीच उमजेना !??
माणसाला माणसा कडून
अजिबात प्रेम मिळेना ?💔

अहंकार कुरवाळल्याने
प्रेमाचे झरे आटलेत
अन् आधार गमावल्यामुळें
” सायकियाट्रिक ” जवळचे झालेत !!?

भ्रमामध्ये राहु नका
जागं व्हा थोडं
माणसा शिवाय माणसाचं
सुटत नसतं कोडं!
जीवनात दोन गोष्टी वाया जाऊ
द्यायच्या नाहीत,,,
👏👏👏👏👏👏👏👏 अन्नाचा कण
आणि
आनंदाचा क्षण
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *